יחיעם - חשבונאות ומיסים, הנהלת חשבונות לחברות ולעצמאים
 

 


 

 
 
תאריך ושעה
 

דף הבית  >>  חדשות  >>  דברים שחשוב לדעת - 2013
דברים שחשוב לדעת - 2013
 

לקראת שנת המס 2013
23.12.2012


להלן ריכוז החלטות והוראות מיסוי לקראת תחילת שנת המס 2013
העלאת המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה
החל בשנת 2013 יועלו שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה כדלקמן:
מס על הכנסות גבוהות
החל ביום 1 בינואר 2013 יחיד שהכנסתו החייבת (הכנסה חייבת היא הכנסה חייבת בפקודת מס הכנסה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בפקודה ובחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לעניין מכירת דירת מגורים רק אם התמורה עלתה על 4 מיליון ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין) עלתה על 800,000 ש"ח יהיה חייב במס נוסף בשיעור 2%.

המשמעות היא, שבעלי הכנסות חייבות מעל ל - 800 אלף שקלים בשנה יהיו כפופים לשיעור מס שולי של 50%. כמו כן, שיעור המס על הכנסות מדיבידנדים, ריבית ורווחי הון יעמוד על 27% ולבעלי מניות מהותיים- 32%.

העלאת שיעורי ביטוח לאומי על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע.
בהוראת שעה נקבע כי שיעור דמי ביטוח הלאומי מהמעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע יעמוד על 6.5% מהשכר הממוצע בשנת 2013, 7% בשנת 2014.
נקבע כי שיעור דמי ביטוח הלאומי מהמעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע יעמוד על 7.5% מהשכר הממוצע משנת 2015 ואילך. (הקדמה בשנה של מס מעסיקים 0.6% בינואר 2013 במקום בינואר 2014 כפי שנקבע בעבר).


מס רכישה
הארכת תוקפה של הוראת השעה שמעלה את מס הרכישה לדירה להשקעה ל-6% עבור דירה ששווה בין מיליון ל-3 מיליון שקל ול-7% עבור דירה ששווה יותר מ-3 מיליון שקל.


יום הבראה במגזר הפרטי - 371 ש"ח ליום

עלות נסיעות לעבודה ליום הלוך ושוב - עד 25.20 ש"ח

שכר מינימום לשעה מעל גיל 18 - 22.04 ש"ח

שכר מינימום לחודש מעל גיל 18 - 4,100 ש"ח

קיימת חובה להפריש לפנסיה :

שנה בה מתחילים בהפרשות חלק המעסיק באחוזים משכר המועסק חלק המועסק באחוזים משכרו הפרשות המעסיק
לפיצויים סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז משכר המועסק
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
 


  יחיעם – חשבונאות ומיסים, הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים, הכנת משכורות,  הצהרות הון.
רחוב ויצמן 55 יהוד  56242 , ת.ד. 1615    טל' 03-6323530,  פקס 03-6323531  , נייד:  050-7561374
yehiam_h@zahav.net.il      yehiam_h@netvision.net.il
 

לייבסיטי - בניית אתרים